Wednesday, April 16, 2008

Magic board Kundalini navzgor zvita kaca

kundalini
je sanskrit beseda v pomenu zvijajoc navzor, ali zvijajoc kot kaca.
Caduceus simbol zvijajoce kace je starodaven simbol Kundalini filozofije.
Kundalini koncept prihaja iz jogi filozofije stare indije in se navezuje na inteligenco, prebujenjem in duhovnim zorenjem.
Zahodnjasko razumevanje kundalinija je povezano z prakso izmisljenih in religioznih praks ki naj bi povzrocilo in vzgojilo stanje zavesti skozi spontanost ali pa skozi doloceno vrsto joge , skozi psihadelicne droge ali izkusnjo bliznje smrti.
Po jogi izrocilu je kundalini zavit navzgor v zadnjem delu koreninske cakre v treh in pol obratih okoli sacruma. Phenomenologija jogijev trdi da je prebujenje kundalinija povezano z prisotnostjo bioenergetskih fenomenov ki jih izkusimo skozi jogo.
Taksen pojav je navezan na prebujenje prastarega v nas. Prana se vmesa v vitalno moc nasega telesa. Prana je zivljenski princip, dih zivljenja. Ko se povzdigne ali poveca intenzivnost zivljenske energije imenujemo Pranotthana ki izvira in se pojavlja v obcutljivem centru bioenergije v zacetku hrbtenice. Ta energija je interpretirana kot fenomen vibracij, ki zacne obdobje ali proces vibracijskige duhovnega razvoja.
Izvor texta za kundalini koncept prihaja iz ˝hatha yoga pradipika˝ napisana od Swami Swatmarana nekje med dvanjstim in petnajstim stoletjem. Vsa raziskovanja tega poglavja morajo vsebovati Swamijeve tekste. Pradipika je ena kasnejsih razvojev v jogi svetih tekstih. Hatha joga je strogo usmerjena v izraz tehnik moci ki so primarni cilj prebujanja kundalinija.
Glavni poudarek je na zahtevni disciplini dihalnih tehnik namenjenih povecanju nabiranja ˝Prane ˝ v telesu. Dobro poznane fizicne drze so namenjene vzdrzevanju mocnega fizisa da lahko podpira pravo delo dihalnih vaj. Vse to navajajoc se na tradicijo, mora biti v sklopu podaljsane in neprekinjene meditacije (za to meditacijo imate spodaj text Yoga Suras of Patanjali). Tekst dodaja da so potebe po velikem in dobrem bogastvu druge zahteve, kot sreca, vse za proces do uspeha . Kakorkoli, te tehnike so vedno nevarne (nikoli brez nevarnosti).

Interpretacija Kundalinija
Na zahodu sta kundalini zgodaj zacela razlagati Leadbeater in Jung. Jungov seminar na temo kundalini je bil predstavljen v psiholoskem klubu v Zurichu leta 1932. Seminar je bil dobro sprejet in kot temeljni kamenv razumevanju vzhodne misli skozi in od simbolicnih transformacij notranjega miru.
Jung predstavi kundalini kot model za visjo zavest in interpretira njegove simbole in terme kot proces samovzdiga.
Nekaj zahodnih prevajalcev razlozi energetski fenomen kot formo psihe ali paranormalne energije, skozi vse zahodnjaske parapsiholoske vidike psihicne moci oz energije, jer oddvojena od njene kulturno hermenuticne matrice, in ni isto kot jogi razum. Jogi filozofija razume koncept kot dozorevajoco energijoki izraza posameznikova soteriologicna hrepenenja. Pogledano skozi mitoloski kontekst se verjame da je aspekt Shakti, bozanstvo in zakonec Shive.
Za kundalini z lahkoto recemo da je popularen koncept, odkar je visoko rangiran skozi razlicne jogi in new age discipline. Kakorkoli, danasnja popularizacija terma< tudi v novih religio movmentih zal ne prinasa nic k dozorevanju razumevanja koncepta. V naravi posvojencev zahodne misli moramo vedno upostevati razlicnosti in tezkoce, zmede povezane z nacinom kako ti koncepti so interpretirani.
Vse to je pripeljalo Kundalini koncept do razlicnih interpretacij, duhovno in kontemplativno povezanih z zahodom. Po eni strani dozivljamo New Age popularizacijo, na drugi pa je tradicionalna vzporednica kundalini joge, ki je razumljena in interpretirana iz svojega kulturnega ozadja.
Zarodji teh akademskih tradicij, je mozno dati razlicne interpretacije kundalini koncepta, kot je psiholoska interpretacija, fizioloska interpretacija, klinicna interpretacija, religiozna interpretacija, mitoloska interpretacija in duhovna interpretacija.

Kundalini Joga
Kundalini joga je meditativna disciplina oz. sistem meditativnih tehnik in premikov- po jogi tradiciji ta fokusira na psihofizicno rast in na telesonem potencijaluza dozoritev. Praksa Kundalini joge je sestavljena iz mnogih polozajev, ekspresivnih trenutkov in izrazov, dihilanih vzorcev in stopenj koncentracije.
trenutki in delo telesa se nebi smelivzeti kot zgolj raztegovalne vaje. Koncept zivljenske energije -pranotthana-je center v praksi in razumevanju kundalini joge. Ravno tako da poseben

No comments: